دانلود اپلیکیشن

دوره اسپانیایی – سطح A2

معرفی دوره اسپانیایی – سطح A2

آماده‌ای یک سطح بالاتر بریم و دوره A2 زبان اسپانیایی رو شروع کنیم؟ لذت کشف الماس‌های پنهان این فرهنگ‌ رنگارنگ، از سالسا تا عطر تند تاکو، یکی از نایاب‌ترین ماجراهای دلپذیر زندگیه!

مطالبی که در این دوره یاد می‌گیرید

30 درس

33 ساعت آموزش

sesión 1

Hablar de acciones terminadas en un 

tiempo relacionado con el presente, 

Acciones habituales en contraste con 

acciones terminadas en un tiempo 

relacionado con el presente.

Morfología del pretérito perfecto regulares 

e irregulares, marcadores temporales.

sesión 2

Hablar de la realización o no de las 

acciones previstas.

La forma negativa y otros usos del pretérito 

perfecto, ya-todavía.

sesión 3

Clases de verbo según su significado, Objeto directo e indirecto, Los pronombres de complemento directo e indirecto.

sesión 4

Léxico relacionados con los robos

Usar juntos los pronombres de CD y CI.

sesión 5

El vocabulario navideña y los tradiciones 

de navidad en España

sesión 6

El vocabulario relacionado con el Internet 

y los redes sociales, Hablar de acciones 

puntuales en el pasado

Pretérito indefinido: formas regulares, sus 

usos y sus marcadores temporales.

sesión 7

Hablar de acciones puntuales en el 

pasado, Establecer similitudes y 

diferencias

Pretérito indefinido: formas irregulares(1)

sesión 8

Valorar una experiencia o viaje realizado 

en el pasado, relacionar acciones del 

pasado, el vocabulario de geografía.

Pretérito indefinido: verbos irregulares(2)

sesión 9

las biografías y sus características 

Pretérito indefinido irregular(3): cambio en 

la tercera persona, Construcciones 

temporales, Marcadores temporales para 

escribir una biografía

sesión 10

Hablar de hechos históricos, pedir y dar 

información sobre el currículum de una 

persona, solicitar un empleo

organizar el discurso: nexos o conectores, 

Contraste preterido indefinido/pretérito 

perfecto

sesión 11

Identificar y definir, Describir personas, 

objetos, lugares., Hablar de novedades.

Ser y Estar: Usos generales, Oraciones de 

relativo con indicativo: que y donde

sesión 12

Hablar de normas sociales, Hacer 

comparaciones

Comparativos de igualdad, inferioridad y 

superioridad., Comparativos irregulares.

sesión 13

Hablar de normas sociales en España; 

Expresar obligación, permiso y 

prohibición.

Poder,deber+infinitivo; se puede,se debe

+infinitivo; Está permitido/prohibido

+infinitivo

sesión 14

Describir personas y acciones habituales 

en el pasado.

Morfología del pretérito imperfecto.

sesión 15

Describir personas y acciones habituales

en el pasado. Expresar cambios (físicos y 

de personalidad), Expresar cambios en los 

hábitos

Usos del pretérito imperfecto y sus 

expresiones temporales.

sesión 16

Hablar de hechos concretos y de acciones 

habituales en el pasado, Narrar hechos 

del pasado y describir a sus protagonistas 

y los lugares en que sucedieron (1)

Contraste pretérito imperfecto /pretérito 

indefinido

sesión 17

Expresar acciones habituales en presente 

y pasado. Sobre Los años de 80 en España 

y chile

pretérito imperfecto , Soler + infinitivo

sesión 18

Hablar de las circunstancias en las que se 

desarrolla un acontecimiento, Narrar 

sucesos e historias reales o ficticias.(2)

Contraste pretérito imperfecto/pretérito 

indefinido , Estar(pretérito imperfecto) + 

infinitivo.

sesión 19

Narrar y describir, Expresar sorpresa y 

desilusión, Lamentarse, Hacer cumplidos 

y responder. (3)

Recursos lingüísticos para reaccionar en la 

conversación , Recursos lingüísticos para 

narrar.

sesión 20

Futuro imperfecto: formas regulares e irregulares, Expresiones temporales de futuro ,Si + presente de indicativo + presente/futuro simple.

sesión 21

Hacer predicciones y conjeturas, Hacer 

promesas, Hablar del tiempo 

atmosférico

Creo/imagino/supongo + que + futuro 

imperfecto.

sesión 22

Hacer hipótesis o expresar probabilidad 

sobre el pasado, Pedir y dar consejos y 

sugerencias.

Condicional simple: morfología y usos

sesión 23

Expresar cortesía, Expresar un deseo de 

presente o futuro, Expresar una acción 

futura respecto a otra pasada, Preguntar 

por la salud y expresar estados físicos.

Usos de condicional simple(2) , Revisión del 

verbo doler, Marcadores del discurso: 

conectares y estructuradores

sesión 24

Morfología, usos y contraste de tiempos verbales en pasado (repaso)

sesión 25

Pedir y conceder permiso, 

Responsabilidades del hogar

imperativo afirmativo, expresiones para 

conceder permiso

sesión 26

Dar órdenes, Dar consejos y persuadir, La 

publicidad.

imperativo negativo y afirmativo

sesión 27

Hablar de aspiraciones y deseos. Léxico 

relacionado con los deportes.

Morfología, conjugación y usos del presente 

de subjuntivo: expresar deseos

sesión 28

Expresar conocimiento y 

desconocimiento

Perífrasis verbales de infinitivo: ir a. volver 

a, acabar de, empezar a, tener que. 

Contraste Conocer/Saber.

sesión 29

Pedir, ofrecer y conceder ayuda, Preguntar por la habilidad para hacer algo, Contar anécdotas, Expresar sorpresa e incredulidad y mostrar interés.

Pronombres como término de preposición

sesión 30

Revisar

سینا ستوده

مدرس زبان اسپانیایی

مدرس زبان اسپانیایی، سینا ستوده، حدود چهار سال تجربه‌ در زمینه آموزش این زبان را دارد. او مترجم و فارغ التحصیل زبان و ادبیات اسپانیایی از دانشگاه تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آمریکای لاتین می‌باشد. او به علت علاقه‌اش به ادبیات، شروع به ترجمه‌ی شعر و داستان برای مجلات ادبی کرد و در همین مسیر، متوجه علاقه‌‌اش به ادبیات اسپانیا و آمریکای لاتین شد. از آنجایی که تعداد مترجم‌های زبان اسپانیایی در ایران بسیار محدود می‌باشد، متوجه گنجینه‌ی بزرگی از ادبیات اسپانیایی شد که یا افراد به آنها دسترسی ندارند یا از زبان انگلیسی، به فارسی ترجمه شده‌اند. از این رو تصمیم گرفت وارد رشته‌ی زبان و ادبیات اسپانیایی شود. تحصیل در این رشته علاوه بر اینکه باعث کسب تجربه‌ی تدریس و ترجمه شد، او را وارد دنیای جدیدی کرد که در نهایت به رشته‌ی ارشد یعنی مطالعات آمریکای لاتین منجر شد.
سینا ستوده در این دوره همراه شماست تا به اندازه او، از یادگیری و به کارگیری این زبان شیرین لذت ببرید.

درباره دوره

با گذراندن این سطح از دوره زبان اسپانیایی، بلیط طلایی تسلط در موقعیت‌های روزمره و اظهارنظر در موضوعات مختلف، تو دستاته!

● در دوره‌ی A2 هدف اصلی، فراگیری یک سری  عبارات مخصوص برای موقعیت‌های خاصه. مثلا:

 1. اطلاعات شخصی و خانوادگی
 2.  خرید
 3.  کار
 4.  موقعیت‌های ساده و معمولی که نیاز به بحث ساده و مستقیم برای تبادل اطلاعات دارن

● در کنار موارد گفته شده:

 1. دایره لغات رو هم برای پرداختن به موضوعات پیشرفته‌تر گسترش میدیم.
 2.  سراغ صرف افعال در زمان های گذشته میریم
 3.  میتونیم به صحبت کردن در مورد گذشته‌ی خودمون و کارهایی که تا‌به‌حال انجام دادیم بگیم

● این سطح پنجره‌ایه که به شما امکان میده:

 1. با افراد جدید ملاقات کنین
 2.  دوست پیدا کنین
 3. حتی کمیک‌ها یا کارتون هایی که دیالوگ‌های پیچیده‌ای ندارن رو هم متوجه بشین.
 4.  دانش قبلیتون رو تثبیت می کنه و زمینه‌ی ادامه زبان در سطح‌های بعدی رو فراهم میکنه

در این سفر هیجان‌انگیز، به ما ملحق شو!

دیدگاه کاربران

۱۵ دیدگاه

۳.۵ امتیاز

 • category_image

  دوره :اسپانیایی

 • teacher_avatar

  مدرس :سینا ستوده

 • language-square

  زبان آموزش :اسپانیایی

 • ranking

  سطح آموزش :A2

 • video-play

  تعداد درس‌ها :30 درس

دانلود اپلیکیشن یادت نره!

برای یادگیری و استفاده از آموزش ها اپلیکیشن GO2TRain را دانلود و از آن استفاده نمایید؛ دوره های خریداری شما از طریق اپلیکیشن در دسترس شما خواهد بود!

کلاس همیشه پیشته!

شما از اپلیکیشن GO2TRain می توانید برای آموزش و یادگیری استفاده کنید، دوره هایی هم که تهیه میکنید از طریق اپلیکیشن قابل دسترس هست اپلیکیشن هم راحت تره؛ هم سریع تر!

AP-des-fa AB-tablet-fa