دانلود اپلیکیشن

دوره انگلیسی – سطح B2

معرفی دوره انگلیسی – سطح B2

در نازک‌ترین نغمه‌های باد و آواز پرندگان، انگلیسی صدایش را پیدا می‌کند، با کلمات خوش‌آوا

مطالبی که در این دوره یاد می‌گیرید

31 درس

19 ساعت آموزش

Lesson 1

topic : Discussing memorable trips or dream destinations

Grammar : Past tenses, modals for speculation

Lesson 2

topic : Exploring customs and traditions from different cultures

Grammar : Comparatives and superlatives

Lesson 3

topic : Talking about the impact of technology on daily life

Grammar :  Present perfect, future forms

Lesson 4

topic : Discussing climate change, conservation, and sustainability

Grammar :  Conditional sentences (Type 3 and mixed)

Lesson 5

topic : Sharing thoughts on educational experiences and improvements

Grammar :  Reported speech, indirect questions

Lesson 6

topic : Discussing favorite books, genres, or literary themes

Grammar :  Relative clauses, indirect speech about books

Lesson 7

topic : Talking about personal interests and leisure activities

Grammar : Present perfect continuous, expressing duration

Lesson 8

topic : Discussing job experiences, aspirations, and workplace dynamics

Grammar : Past perfect , simple and, continuous

Lesson 9

topic : Exploring topics related to physical and mental well-being

Grammar : Modals of necessity and advice

Lesson 10

topic : Sharing opinions on favorite films and television series

Grammar : Comparatives for expressing preferences

Lesson 11

topic : Discussing career goals, travel plans, or life aspirations

Grammar : Future perfect and future perfect continuous

Lesson 12

Topic: Talking about favorite genres, artists, or concerts attended

Grammar : Expressing likes and dislikes

Lesson 13

topic: Discussing the influence of social media on society

Grammar : Indirect speech about social media trends

Lesson 14

Topic: Sharing insights into family traditions and relationships

Grammar : Narrative tenses for storytelling

Lesson 15

Topic: Discussing favorite dishes, cooking, or dining experiences

Grammar: Gerunds and infinitives in cooking contexts

Lesson 16

Topic: Exploring artistic interests, such as painting or writing

Grammar: Conjunctions for linking ideas in artistic expression

Lesson 17

Topic: Discussing current events, politics, and global challenges

Grammar Past and present passive voice for news reporting

Lesson 18

Topic : Sharing experiences and tips for learning a new language

Grammar : Indirect questions about language learning

Lesson 19

Topic : Talking about favorite sports, workouts, or outdoor activities

Grammar : Conditional sentences for hypothetical situations

Lesson 20

Topic : Discussing the importance of friendships and social connections

Grammar : Comparatives for describing relationships

Lesson 21

Topic : Exploring personal style preferences and fashion trends

Grammar : Using adjectives to describe fashion and style

Lesson 22

Topic : Discussing community involvement and social responsibility

Grammar : Modals of obligation for civic duties

Lesson 23

Topic : Talking about romantic relationships, friendships, or family bonds

Grammar : Using phrasal verbs and idioms in relationship contexts

Lesson 24

Topic : Sharing thoughts on interior design and home aesthetics

Grammar : Adjectives for describing living spaces

Lesson 25

Topic : Discussing recent advancements in science

Grammar : Using advanced phrasal verbs related to technology

Lesson 26

Topic : Diving into various forms of artistic creativity

Grammar : Conjunctions for linking ideas in artistic expression

Lesson 27

Topic : Talking about long-term goals and aspirations

Grammar : Modals of possibility for discussing future plans

Lesson 28

Topic : Discussing favorite actors, directors, or genres in entertainment

Grammar : Reported speech for discussing opinions on entertainment

Lesson 29

Topic : Exploring economic topics and financial interests

Grammar : Conditional sentences for discussing economic predictions

Lesson 30

Topic : Sharing accomplishments and proud moments

Grammar : Past perfect for narrating personal achievements

آیدا رئوفی ایرانی

آیدا رئوفی

مدرس زبان انگلیسی

آیدا رئوفی ایرانی ، مدرس زبان انگلیسی،۵ سال سابقه تدریس دارن. به‌دلیل مهاجرت در سن پایین انگلیسی را به عنوان زبان اول فراگرفت. زمانی‌که به ایران برگشتن تحصیلات خود را در مدرسه بین‌المللی تهران به زبان انگلیسی ادامه دادن.

این تجربه ایشان را با زبان و فرهنگ‌های مختلف آشنا کرد اما اشتیاق برای تدریس زبان انگلیسی را با الهام از معلم‌ دوران مدرسه‌‌شان که ایشان را به نوشتن داستان انگلیسی تشویق کرد گرفت.

تحصیلاتشان را تا مقطع دیپلم در مدرسه بین‌المللی و بعد از آن در مقطع کاردانی رشته مترجمی زبان انگلیسی و کارشناسی رشته زبان و‌ ادبیات انگلیسی را گذراندن. از سال ۹۷ به تدریس زبان برای دانش‌اموزان با سنین مختلف و پیشینه‌های متفاوت پرداختن.
همچنین در مدارس غیردولتی و بین‌المملی به عنوان مدرس زبان انگلیسی، ادبیات انگلیسی،و نمایش فعالیت داشتن. آیدا رئوفی ایرانی همراه شماست تا به اندازه او، از یادگیری و به‌کارگیری این زبان شیرین لذت ببرید.

درباره دوره

فرض کنید که شما با انگلیسی روزمره آشنا هستین اما میخواین خودتون رو برای محیط‌های آکادمیک آماده کنین. در این دوره باهم روی تمام مهارت‌های کلیدی زبان انگلیسی کار می‌کنیم. گرامر، واژگان، اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های پیشرفته انگلیسی رو باهم یاد می‌گیریم و تمرین می‌کنیم.
علاوه‌بر این باهم کلی ویدیو و فایل صوتی بررسی می‌کنیم و با لهجه و تلفظ صحیح آشنا می‌شیم. در پایان این دوره شما با یک فرد نیتیو فقط یک قدم فاصله دارین. پس در این سفر جذاب و پرهیجان عضوی از خانواده GO2TRain باش

دیدگاه کاربران

۱۵ دیدگاه

۳.۵ امتیاز

 • category_image

  دوره :انگلیسی

 • teacher_avatar

  مدرس :آیدا رئوفی

 • language-square

  زبان آموزش :انگلیسی

 • ranking

  سطح آموزش :B2

 • video-play

  تعداد درس‌ها :31 درس

دانلود اپلیکیشن یادت نره!

برای یادگیری و استفاده از آموزش ها اپلیکیشن GO2TRain را دانلود و از آن استفاده نمایید؛ دوره های خریداری شما از طریق اپلیکیشن در دسترس شما خواهد بود!

کلاس همیشه پیشته!

شما از اپلیکیشن GO2TRain می توانید برای آموزش و یادگیری استفاده کنید، دوره هایی هم که تهیه میکنید از طریق اپلیکیشن قابل دسترس هست اپلیکیشن هم راحت تره؛ هم سریع تر!

AP-des-fa AB-tablet-fa